Home > Artikel

Het zijn niet altijd engeltjes

Hoe zit het met de aansprakelijkheid als er wat fout loopt?
Het gebeurt al eens dat een kleursessie die aanvankelijk vredig was ingezet, ontaardt in een heuse steekpartij, met gevolgen die niemand wenst maar die niet altijd te vermijden zijn. Hoe zit het met je aansprakelijkheid als ouder bij schade aan derden? En wat kun je doen als het onvermijdelijke toch jullie pad kruist?

Wat is aansprakelijkheid?

Ouders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor daden van hun minderjarige kinderen die schade berokkenen aan anderen. Dat wil zeggen dat mogelijke slachtoffers van deze feiten de schade kunnen verhalen op de ouders van minderjarige kinderen.

Wanneer ben je aansprakelijk?

Het Burgerlijk wetboek (art. 1382 B.W.) bepaalt dat elke menselijke daad, waardoor aan een ander schade wordt berokkend, diegene door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht om deze te vergoeden. Het Burgerlijk Wetboek (art. 1383 B.W.) stelt bovendien dat ieder niet alleen aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door een actieve daad maar evenzeer voor schade als gevolg van een nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Voorbeelden

In de rechtspraak zijn de voorbeelden van schade door minderjarigen niet te tellen. Een paar voorbeelden: een kind dat bij het spelen benzine uitgiet op een open vuur en op die manier anderen verwondt. Een kind trapt onbewust een bal op een drukke openbare weg en veroorzaakt een ongeval. Kinderen spelen met lucifers op een hooizolder, de gevolgen laten zich raden. Totaal onverwacht loopt een kleuter de rijbaan op, een drama is niet te vermijden. Kleuters op de speelplaats van de school: een zuigrietje komt terecht in het oog van het buurmeisje. Of, de kinderen zijn wat wilder dan gewoonlijk, en er wordt er eentje van de trap geduwd. En dan hebben we het nog niet gehad over kledij die beschadigd raakt, er wordt immers al eens getrokken en geduwd op de speelplaats… Maar er zijn ook voorbeelden uit de praktijk die niet als fout worden beschouwd. Een kind trekt de deur achter zich dicht en verbrijzelt de vinger van zijn klasgenootje. Kinderen gaan ‘paardje rijden’ en een van de kinderen raakt gewond. Bij oudere kinderen, tijdens een paintballspel raakt een kind gewond terwijl toch alle veiligheidsvoorschriften werden nageleefd,… Vaste regels zijn er niet echt. Elk schadegeval zal concreet, geval per geval, worden beoordeeld om na te gaan of er al dan niet een fout en/of schade is en wie hiervoor eventueel aansprakelijk is.

Hoe zit het nu met de aansprakelijkheid van ouders en/of hun kinderen?

Kinderen die beschikken over het noodzakelijke onderscheidingsvermogen om zich bewust te zijn van hun daden, zijn persoonlijk aansprakelijk. Of een kind al dan niet beschikt over het noodzakelijke onderscheidingsvermogen om zich bewust te zijn van zijn daden hangt af van geval tot geval. Vanaf een leeftijd van ongeveer 11 à 12 jaar worden kinderen geacht om zich bewust te zijn van hun daden, ook al bestaan er geen vaste regels ter zake. De aansprakelijkheid van ouders kan tweeërlei zijn. Ouders kunnen worden aangesproken in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger: daarvan is sprake wanneer een minderjarige met het noodzakelijke onderscheidingsvermogen een fout begaat. Verder is er ook een vermoeden van aansprakelijkheid voorzien in het Burgerlijk Wetboek waarin wordt gesteld dat ouders aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen. (Voor toepassing van deze regel maakt het niet uit of de minderjarige al dan niet beschikt over het noodzakelijke onderscheidingsvermogen). Met andere woorden: ouders worden in dit laatste geval vermoed aansprakelijk te zijn. Ouders kunnen hieraan ontkomen door te bewijzen dat zij een goede opvoeding hebben gegeven en/of dat zij voldoende toezicht hebben gehouden.
Relevante thema's: aansprakelijkheid, schade

Lees meer

Ook interessant!

Abonnement inclusief cadeau + Kaatje Dubbeldik kleuter doeboek + Kaatje Kleuter Knutselboek

32
Abonnement Mini 1 jaar
(6 nummers)
+ cadeau
eerstdaags thuisbezorgd
+
995
+
1295
Meer info?
44%
bundelkorting
gratis
verzending
45
Naar bestel formulier
Partners
16

Het huidige nummer

augustus - september 2016

Op de hoogte blijven?

Nieuws van Mini recht in je mailbox!

Al 22.000 nieuwsbriefleden waren je voor!
Minimag.be Mini magazine Mijn account Volg Mini Contact
Homepage
Kinderwens
Zwangerschap
Baby
Peuter & kleuter
Abonnement
Cadeau
Nabestelling
Voordeelbundel
Registreer
Inloggen
Winkelwagen
Speel & win
Mini Testpanel
FacebookFacebook
TwitterTwitter
NieuwsbriefNieuwsbrief
Mail onsMail ons
Mini, de redactie
Moorselbaan 603-1
BE-9300 AALST
Tel: 0032 (0) 53/72 99 97
Fax: 0032 (0) 53/72 99 98
E-mail: redactie@minimag.be